Warhammer е битова игра на маса, която поставя играчите в командването на армии от доблестни хора, благородни елфи, диви орки или различни усукани и чудовищни ​​същества. Играчите събират сили от миниатюрни пластмасови модели, всички с различна статистика и способности, и…