Какво е миниатюрна скала? Определение: Миниатюрната скала определя размера на миниатюрния модел в сравнение с избрана референция. Въз основа на начина, по който създателите избират референция, има два основни вида използвани миниатюрни везни: относителна скала и абсолютна скала. Има и…